WARTEN SIE BITTEKontrola odvozní vzdálenosti GPS

Specifikace struktury souborů

Podrobnější informace o struktuře souborů a možnostech odeslání dat najdete v souboru Specifikace GPS 2024-06-01.pdf.

Vzorové soubory:
gps1-xxxx.csv
gps2-xxxx.csv

Starší verze specifikací:


Control of hauling distance GPS

File structure specification

See the file for more information on file structure and sending options Specification GPS 2024-06-01.pdf.

Sample files:
gps1-xxxx.csv
gps2-xxxx.csv

Old versions of specifications:


Brány jednotlivých závodů / Gates of plants

Závod / Plant Brána / Gate
Mondi Štětí a.s.
LABE WOOD s.r.o.
Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.
Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
Stora Enso Wood Products GmbH - Brand
Stora Enso Wood Products GmbH - Ybbs
Stora Enso Wood Products GmbH - Bad St. Leonhard